فهرست پخش زنده

فهرست پخش زنده دربرگیرنده همه تولیدات رسانه‌ای زیر نظر BBG در ۲۴ ساعت شبانه‌روز است.

سرویس انتخابی پخش زنده همخوان کردن زبان

Voice of America Chinese Stream

VOA Chinese 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Chinese

Voice of America Urdu Stream

VOA Urdu 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Urdu

Voice of America Global English Stream

VOA Global English 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده English

Voice of America Afrika English Stream

VOA Afrika Enlish 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده English

Voice of America Dandalin Stream

VOA Dandalin 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Hausa Latin

Radio Svoboda

Radio Svoboda 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Russian

Radio Farda

Radio Farda 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Persian

Azadliq Radiosu

Azadliq Radiosu 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Azeri

Radio Martí

Radio Martí 24x7 Feed

کد جاگذاری و نشانی اینترنتی پخش زنده Spanish